top of page

Centrum wsparcia osób
z niepełnosprawnościami
na terenie gminy Bulkowo

Change4Good Sp. z o.o. realizuje zadanie publiczne dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego pn. Świadczenie usług wspierających, które mają na celu umożliwienie lub wspomaganie niezależnego życia osób niepełnosprawnych, w szczególności asystencji osobistej pod tytułem  "Centrum wsparcia osób z niepełnosprawnościami na terenie gminy Bulkowo".

 

Cel zadania:
wsparcie osób z niepełnosprawnością w prowadzeniu niezależnego życia i zwiększenie ich aktywności.

 

Co oferujemy?

  • przygotowanie diagnozy sytuacji życiowej w zakresie niezbędnego wsparcia asystenckiego

  • usługi asystencji osobistej w wymiarze 100 godzin
     

Kiedy?
01.08.2023 r. – 15.12.2023 r.

 

Gdzie?
Projekt będzie realizowany na terenie woj. mazowieckiego, powiat płocki, gm. Bulkowo.  Usługi realizowane będą w miejscu zamieszkania osób objętych usługą asystenta

 

Dla kogo?
Uczestnikami zadania mogą być wyłącznie dorosłe osoby zamieszkałe na terenie woj. mazowieckiego, powiat płocki, gm. Bulkowo. posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub aktualne orzeczenie równoważne (orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów) lub prawomocny wyrok (w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

Liczba miejsc: 15.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY. REKRUTACJA PROWADZONA JEST DO WYCZERPANIA MIEJSC.

 

Więcej informacji odnośnie projektu możesz uzyskać, kontaktując się z naszym biurem.
Change4Good sp. z o.o.
al. Rzeczypospolitej 2/U-2, 02-972 Warszawa
e-mail: a.grzesiak@change4good.pl
tel: 662 598 232

 

Całkowita wartość zadania: 88 390,00 zł
Dofinansowanie: 88 390,00 zł

Do pobrania:

Plik ogłoszenia odczytywalny maszynowo

1. Regulamin

2. Załącznik nr 1 do Regulaminu - Formularz zgłoszeniowy

3. Załącznik nr 2 do Regulaminu - Wzór kontraktu

 

Zadanie publiczne pn. "Centrum wsparcia osób z niepełnosprawnościami na terenie gminy Bulkowo" dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Plakat info centrum wsparcia Bulkowo_page-0001.jpg
Centrum-Wsparcia-2023-A3podglad.jpg
bottom of page