top of page
kredki

Weź udział w konkursie

Program Nikifory skierowany jest do pełnoletnich osób z niepełnosprawnościami, w tym szczególnie z niepełnosprawnością intelektualną, przebywających w WTZ, ŚDS, DPS, przyszpitalnych ośrodkach arteterapeutycznych, centrach opiekuńczo- leczniczych i innych placówkach, organizacjach, wspierających osoby z niepełnosprawnościami, w tym szczególnie z niepełnosprawnością intelektualną z całego kraju. W centrum działań programowych kryje się konkurs plastyczny.

Jak wziąć udział w konkursie?

Jeśli jesteś osobą z niepełnosprawnością, w tym szczególnie z niepełnosprawnością intelektualną i uczęszczasz do WTZ, ŚDS, DPS, przyszpitalnego ośrodka arteterapeutycznego, centrum opiekuńczo- leczniczego bądź innej instytucji, organizacji działającej na rzecz osób dorosłych z niepełnosprawnościami, w której osoby te, mogą rozwijać swoje pasje plastyczne.

Wyślij swoją pracę wykonaną podczas zajęć plastycznych prowadzonych przez ww. podmioty.

Przyjmujemy dwuwymiarowe formy plastyczne z wykorzystaniem dowolnych technik (w tym grafiki komputerowej) w formacie nie większym niż 50×70 bez ramy w jednej z dwóch kategorii tematycznych:

 

  • „Święta Bożego Narodzenia”

  • „Mój świat”


Wszystkie prace nadesłane na konkurs powinny być oprawione (oprawa twarda – rama lub antyrama, pleksi zamiast szkła) i odpowiednio zabezpieczone przed ewentualnymi uszkodzeniami.

Każda instytucja może zgłosić na konkurs nie więcej niż dwie prace.

Prace wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w biurze Spółki lub przesłać (decyduje data stempla pocztowego) na adres: al. Rzeczypospolitej 2/U2, 02-972 Warszawa,
w terminie do dnia 31.05.2023r., z dopiskiem: „Świat NIKIFORÓW”.

Więcej informacji znajduje się w Regulaminie Konkursu.

cov5.png
bottom of page